Overføring av referanser fra Historical Abstracts

Det er mulig å søke frem referanser i Historical Abstracts for deretter å overføre de direkte til EndNote.

Fremgangsmåte:

  • Søk frem ønskede referanser i Historical Abstracts
  • Merk av referansene ved å klikke på 
  • Klikk deretter på  for å se der avmerkede referansene
  • Klikk på 
  • Sjekk at det er merket av for Direct Export to EndNote, ProCite, CITAVI, or Reference Manager
  • Klikk på 
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote